Fotoblog jopek http://jopek.flog.pl/ Fotoblog : jopek.flog.pl. Zapraszam na sesje na terenie Wrocławia! Sat, 27 Aug 2016 12:40:35 +0200 Sat, 27 Aug 2016 12:40:35 +0200 pl-PL Czika http://jopek.flog.pl/wpis/11343705/czika http://jopek.flog.pl/wpis/11343705/czika Sat, 27 Aug 2016 12:40:35 +0200 Czika ::

]]>
Pani Kanada http://jopek.flog.pl/wpis/10072306/pani-kanada http://jopek.flog.pl/wpis/10072306/pani-kanada Tue, 12 May 2015 22:49:37 +0200 Pani Kanada ::

]]>
Jeny z Kanady http://jopek.flog.pl/wpis/10014908/jeny-z-kanady http://jopek.flog.pl/wpis/10014908/jeny-z-kanady Sun, 26 Apr 2015 10:52:57 +0200 Jeny z Kanady ::

]]>
Idzie lato! http://jopek.flog.pl/wpis/9963197/idzie-lato- http://jopek.flog.pl/wpis/9963197/idzie-lato- Thu, 09 Apr 2015 21:12:53 +0200 Idzie lato!  ::

]]>
Tricoloured look http://jopek.flog.pl/wpis/9908564/tricoloured-look- http://jopek.flog.pl/wpis/9908564/tricoloured-look- Sat, 21 Mar 2015 22:32:14 +0100 Tricoloured look  :: Modelka:http://charminglydressed.blogspot.com/

Modelka:http://charminglydressed.blogspot.com/

]]>
http://jopek.flog.pl/wpis/9874265/ http://jopek.flog.pl/wpis/9874265/ Tue, 10 Mar 2015 18:28:04 +0100  ::

]]>
http://jopek.flog.pl/wpis/9693233/ http://jopek.flog.pl/wpis/9693233/ Sun, 11 Jan 2015 19:26:14 +0100  ::

]]>
http://jopek.flog.pl/wpis/9674069/ http://jopek.flog.pl/wpis/9674069/ Mon, 05 Jan 2015 21:01:58 +0100  ::

]]>
Nimfa http://jopek.flog.pl/wpis/9484167/nimfa http://jopek.flog.pl/wpis/9484167/nimfa Mon, 03 Nov 2014 20:20:47 +0100 Nimfa ::

]]>
http://jopek.flog.pl/wpis/9430203/ http://jopek.flog.pl/wpis/9430203/ Sun, 19 Oct 2014 00:42:37 +0200  ::

]]>